移民台灣前要認真思考的重要事


  • Share on Pinterest
Alfred Wong Event
Are you interested in contributing articles and initiating lead generation on immiDaily? 👉 Become an expert

台灣近幾年成為港人移民的熱門選擇,有人因為覺得移民台灣比較平,有人就因為覺得台灣的文化差異不大,就算去到台灣住,都會更加容易適應。但始終香港跟台灣都係兩個地方,有些差異要住落先會感受到。移民台灣前,你應該要有更多的思考。

台灣交通系統或會差過香港?

香港交通四通八達,返工出街只要搭上港鐵,港九新界都可以到達。但在台灣,除了台北、高雄有比較完善的捷運系統外,其他地區仍然在規劃中,或者興建中的鐵路網之外。其他大城市,例如台中的公共交通系統仍然在發展階段當中。如果港人要移居到這些城市,就可能需要學車,或者學揸「綿羊仔」即使在香港有駕駛經驗,亦都需重新適應台灣的駕駛文化,畢竟台灣的道路同香港都唔太一樣。

台灣唔單只颱風密,地震一樣多!

台灣天災 – 颱風、地震最常有,每年的夏天,台灣必定會受颱風吹襲。每次打風,即使在都市發展較成熟的台北,水浸都會好嚴重令市民無辦法如常返工返學。如果大家係定居台東,例如花蓮、宜蘭呢的地方,就更加煩惱,該區的風雨災情會更嚴重;假若住在比較殘舊的物業,重要煩惱天花漏水,或者窗框滲水等問題。至於地震,如果大家定居在台北就可以放心一點,因為近年台北基建已經有改善,但如果居住在比較易受地震帶影響的東部,仍然會令人提心吊膽。

台灣人工低過香港,開舖賺錢夠唔夠用?

台灣近年的經濟增長放緩慢,以2017年台北官方公布的數字:全台打工仔平均月薪係3.9萬新台幣(大約HKD9,908),這已經是平均化了台北及其他縣市的收入水平。所以其實台灣人嘅實際消費力是非常有限,不少港人移民台灣後,會經營旅館或者cafe 實際所得的營利可能比較微薄,不少店舖更會因為同業競爭中蝕本收場,所以有意到台創業嘅港人必須要注意風險。

突出的外語能力,在台灣的競爭力並不突出?

有長遠的移民計劃的港人,特別係會帶同小朋友一齊移民的家庭,就必須要考慮子女的成長。台灣教育系統比較專注於單一學科,如果小朋友鍾意文學、醫科、甚至係各種理科技術。在台灣的升學系統中,可以得到專業集中的培訓。但如果係比較國際化的培訓,例如英文、或者商科。

台灣就比較缺乏這些方面的培訓。台灣的媒體,例如電視台都比較集中於報道台灣本土資訊,國際新聞相對比較其次。所以相對在香港成長的小朋友,國際視野或者會受台灣影響 。台灣表面上的生活模式及文化跟香港好接近,但睇真啲,根據不同地區、生活水平及社會文化,差別都可以好大。所以移民之前最好多做準備、打探多一點,就可以了解更多啦。

台北的熱門定居城市?

台北市:台灣交通網絡最發達的城市,台鐵、高鐵、捷運基本上貫通成個台北,商場、寫字樓、銀行亦都好集中,生活節奏比較快,適合嚮往都市生活的人。但樓價方面就比較高,睇番近十年的數據,台北市每平方尺達 10000 – 14000 新台幣。

新北市:為台灣人口最多的一級行政區,村史環繞台北市,東南鄰近宜蘭縣,東北環繞基隆市,西南鄰近桃園市;較為港人熟悉的淡水、九份都屬新北市。新北有不少地方已有捷運直達,又鄰近機場,具發展潛力之如,樓價又比台北低。樓價差異較大,越近台北的地區價格越貴。

桃園市:屬於首都生活圈,核心區為桃園區與中壢區,現時亦有捷運交通網絡,方便連接台北市通勤,都係唔少港人的熱門選擇。桃園市的樓價比台北、新北低,預算唔多的朋友可以考慮一下。

移民台灣需要服兵役嗎?

好多想移民台灣的年輕朋友,都會問究竟需唔需要服兵役,有什麼情況之下可以豁免呢?

答案是:要!

根據規定,一旦獲取台灣國籍的男性,年齡介乎18歲至36歲次間,登記戶籍屆滿一年後,就要辦理徵兵手續。除非有身心障礙或頑疾,體格不符服役標準等,方可豁免服兵役! 其實又不需要太擔心,如果證明到你是家庭的經濟支柱,或要照顧老人家等等,都可以申請替代役或補充兵,有機會被安排做一些比較輕鬆的任務。